Chính sách bảo mật

Thông tin của khách hàng được cam kết đảm bảo giữ bảo mật tuyệt đối.

Dữ liệu bình luận của bạn tồn tại bao lâu:
-Khi bạn để lại bình luận, dữ liệu của nó sẽ được giữ lại đến vô thời hạn. Điều này giúp chúng tôi tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt. Quản trị web cũng có thể xem và chính sửa thông tin đó.

Các quyền lợi của khách hàng đối với dữ liệu của mình:
-Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại bình luận, bạn có thế yêu cầu xuất tệp dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn có thế yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ về.

BẢO MẬT UY TÍN SỐ 1